POZNAJ NAS

Cenimy samodzielność, nie boimy się wyzwań. Realizujemy swoje pasje i staramy się zachęcać innych do aktywnego włączania się w życie lokalnych społeczności.

 

Katarzyna Łuczak
President

Ma ogromne doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych. Współpracuje również z biznesem, tworząc i realizując wysokiej jakości projekty społeczne oparte na współpracy trójsektorowej. Obecnie realizuje projekt z krajami azjatyckimi m.in. Nepalem, Sri Lanką, Wietnamem, Indiami.

Krzysztof Królak
Vice President

 

Katarzyna Kowalska
...

coming 

Przemek Redner
.......

Przemek od 2010 roku zdobywa doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych przez UE w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego. Posiada doświadczenie w planowaniu finansowym oraz ewidencji, a także w nadzorowaniu jednostek finansowych oraz planowaniu strategicznych i taktycznych kwestii związanych z zarządzaniem budżetem. Przemek jest także rzecznikiem finansowym oraz uczestniczy w upowszechnianiu rezultatów projektów.

Aleksander Kisiel
.......

Uczestnik wielu projektów finansowanych z MSZ takich jak „Lato z Polską” organizowane przez Wspólnotę Polską, „Zostań liderem” przy Gdańskiej Fundacji Dobroczynności”, „Mikrohistorie z grodzieńczyzny” (albom.pl) i inne, dzięki czemu ma doświadczenie zarówno jako uczestnik jak i organizator wydarzeń dla Polonii z Białorusi

Marta Pawłowska
.......

Marta jest prawniczką, uczestniczką studiów doktoranckich, nauczycielem akademickim z zakresu prawa publicznego. W ciągu ostatnich lat uczestniczyła w wielu projektach europejskich angażujących młodzież. Marta współpracuje z organizacjami pozarządowymi, udzielając porad prawnych. Występuje jako pośrednik między migrantami a instytucjami publicznymi. Marta świadczy również usługi z zakresu zarządzania karierą, koncentrując się na pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.