Projekt FLOWY, wspierany przez Komisję Europejską, trwa 19 miesięcy (kwiecień 2016-październik 2017) i zakłada polepszenie jakości zarządzania finansami w organizacjach pracujących z młodzieżą w Europie i Azji. Uczestnicy zdobędą wiedzę, która umożliwi im świadomepodejmowanie decyzji finansowych oraz skuteczną reakcję na sytuacje kryzysowe.

By osiągnąć ten cel, projekt FLOWY będzie promował wymianę wiedzy i doświadczeń, poszerzanie kompetencji oraz dialog pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.

Jednym z etapów projektu będzie tzw. job shadowing. Każda organizacja wydeleguje osobę, która podczas swojego pobytu w organizacji partnerskiej skupi się na zrozumieniu procesu zarządzania finansami  oraz tego, jak organizacja przyjmująca buduje partnerstwo i wspiera rozwój relacji z innymi instytucjami.

Dodatkowo, w ramach projektu FLOWY odbędzie się szkolenie z zarządzania finansami, podczas którego uczestnicy skupią się na 4 tematach: podstawowe systemy/praktyki zarządzania finansami, sponsoring i alternatywne sposoby fundraisingu, praca z programami CSR oraz rozwój partnerstwa.

W ramach FLOWY powastała nowa inicjatywa CSR- Youth, która zakłada polepszenie jakości zarządzania w organizacjach pracujących z młodzieżą w Europie i Azji m.in. poprzez wsparcie działań skierowanych do młodzieży w ramach strategii CSR.

Projekt FLOWY otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +, który wspiera potencjał organizacji młodzieżowych.

PartnerzyIRMO (Wielka Brytania), FSL-India (Indie), YSDA Philipinas (Filipiny).

Daty realizacji projektu FLOWY: kwiecień 2014 – październik 2017