Projekt ‚Informed and safe use: Social Media skills to adults’ skierowany jest do osób dorosłych, które podczas swojej edukacji nie zostały wprowadzone do świata technologii informacyjnej ani komunikacyjnej, a co się tym wiąże, nie są to osoby, które mogą korzystać z mediów społecznościowych w sposób efektywny i bezpieczny.

Celem projektu jest zatem wsparcie grupy docelowej w nadrobieniu zaległości w zakresie zmian i rozwoju świata cyfrowego. Uczestnicy zostaną zapoznani z niebezpieczeństwami i ryzykiem, jakie kryje za sobą korzystanie z mediów społecznościowych, a także z możliwościami ochrony przed nimi.

W celach edukacyjnych przygotowane zostaną między innymi ulotki, broszury, strona internetowa, a także prowadzone będą kursy, podczas których uczestnicy zdobędą niezbędną do codziennego korzystania z mediów społecznościowych wiedzę.

Daty: wrzesień 2016 – sierpień 2018.

PartnerzyGolbasi Halk Egitimi Merkezi (Turcja), Intercia Digital (Hiszpania), Institute of Entrepreneurship Development (Grecja), PREVIFORM (Portugalia), Euroform RFS (Włochy), Chamber of Tradesmen and Artisans (Turcja).

Projekt Informed and Safe Use Social Media Skills to Adults otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.