Our Strategy 2020 – European Ethnic Minorities playing an active role in the Europe 2020 Strategy

[:pl][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Projekt jest odpowiedzią na strategię: „Europa 2020”, która została opracowana przez instytucje UE.  W dobie kryzysu przedstawiciele unijnych instytucji opracowali Program, który ma pomóc Europie pokonać kryzys ekonomiczny oraz kryzys zaufania.

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:

  • inteligentny: dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje;
  • zrównoważony: dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu;
  • sprzyjający włączeniu społecznemu: ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa.

Powyższe cele są ze sobą wzajemnie powiązane. Na przykład, lepsze wykształcenie przekłada się na większe szanse na rynku pracy, a zwiększanie stopy zatrudnienia przyczynia się do zmniejszania ubóstwa. Większe możliwości w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki oraz efektywniejsze korzystanie z zasobów, poprawią naszą konkurencyjność i będą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Dzięki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie, poprawi się stan środowiska naturalnego, będziemy mogli skuteczniej przeciwdziałać zmianom klimatu oraz zwiększać potencjał w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia.  Przedstawione tu cele są reprezentatywne, a ich lista nie jest wyczerpująca.

W ramach projektu zorganizowaliśmy:

  • Lokalne forum będące miejscem wymiany doświadczeń (6 lipca)
  • Cykl warsztatów poświęconych Strategii 2020 w kontekście mniejszości etnicznych (lipiec)
  • Międzynarodową konferencję, która odbędzie się w dniach 23 – 27 lipca
    w Warszawie.

Swój udział potwierdziły międzynarodowe instytucje  z Hiszpanii, Malty, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Bułgarii, Niemiec, Grecji.

Projekt realizowany był od marca do sierpnia 2012 roku.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”6145,6146,6147,6148,6149,6150,6151,6152,6153,6154,6155,6156″][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Actions was aimed at ethnic minorities in rural areas, promoting debate and reflection on existing policies in Europe, specifically 2020 Strategy, bringing them closer to the objectives and guidelines, strengthening active citizenship in their community. Through this project, the ethnic minorities are invited to express their voice, to propose initiatives and recommendations about this recently approved strategy, and identify gaps and needs concerning the EU. In a changing Europe, where ethnic minorities are a growing reality in our society, it is important to gather their views on matters that are the key European challenges for the future, and promote social inclusion through the active participation of minorities in the process.

The project will last 12 months. After local workshops in every country, participating citizens were take part in one transnational Forum that took place in Warsaw (Poland) (250 participants).

AUTOKREACJA COURSE: five day training for different groups aimed at preparing the participants for job interview and in a longer perspective – bridging the gap between higher education standards and labour market reality, adjusting participants’ competences to the requirements of the labour market and providing them with indispensable skills matching the needs of their future employers

INTEGRATION THROUGH EDUCATION: professional trainings and assistance in entering into the labour market in Poland, project focuses on immigrants from outside of the European Union; organised courses concern such professions as: tourist guide, assistant of the elderly, waiter, fitness coach, etc.; all trainings are adjusted to the EU norms and standards; focus on practical knowledge and skills and provide the participants with due certifications entitling to work;

CONTACT WITH WORKERS AND COMPANIES, BUSINESS AND ENTREPENEURSHIP Business Mixers: meetings organized in cooperation with chambers of commerce (i.e. the British Polish Chamber of Commerce) associating representatives of companies and enterprises present on the Polish labour market in order to encourage and create a unique trisector platform of dialogue and exchange of know-how and tools between the representatives of public administration, business and civil society;

Project was implemented in 2011.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”6145,6146,6147,6148,6149,6150,6151,6152,6153,6154,6155,6156″][/vc_column][/vc_row][:]