A lot to share, still more to learn & Silver Internet

[:pl]

Celem projektów “A lot to share, still more to learn” oraz “Silver Internet” jest zachęcenie uczestników z państw członkowskich UE do rozwoju różnych metod ułatwiających włączenie do współczesnego świata informacji. W ramach tych projektów zorganizowaliśmy szkolenia dla seniorów, podczas których koncentrowaliśmy się na tym, jak korzystać z komputera i Internetu.

Projekty realizowane były w 2011 roku.

[:en]

The aim of the projects A lot to share, still more to learn and Silver Internet was to encourage the participants from various EU countries to develop various methods facilitating the inclusion into the society of information; within the project we organized many trainings for seniors, concerning computer literacy, use of Internet and digital camera.

The projects were implemented in 2011.

 [:]