Media guide: guiding media literacy

[:pl]

Umiejętność korzystania z mediów staje się kluczowa w XXI wieku,  stąd ogromne znaczenie ma wymiana doświadczeń oraz praktyk w tym zakresie. Projekt “Media guide: guiding media literacy” jest platformą dla ekspertów i organizacji do budowania wspólnej sieci konsultacji oraz partnerstw pomiędzy reprezentantami kilku europejskich państw.

Motywacją partnerów projektu było stworzenie strategii na rzecz promocji umiejętnego korzystania z mediów oraz krytycznego myślenia. Podczas trwania projektu odbędą się spotkania, seminaria, dyskusje oraz prezentacje koncentrujące się na wymianie doświadczeń oraz polepszeniu umiejętności i kompetencji w zakresie korzystania z mediów. Po zakończeniu projektu, uczestnicy tych spotkań (nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy społeczni itd.) wrócą do swoich społeczności by podzielić się z pozostałymi nowo nabytą wiedzą i stać się “przewodnikami” i pośrednikami między mediami oraz użytkownikami.

Projekt realizowany był w 2011 roku.

[:en]

All organizations were daily dealing with media, media industry, media education, media literacy promotion and adult education in local communities. The project “Media guide: guiding media literacy” was organized like a platform for experts and organizations to build mutual consultants networks (media guide’s networks) and partnerships with representatives of several European countries and to exchange their experiences of media education and share good work practice in promoting media literacy as critical skill of the 21st-century.

The project partners’ motivation was to reduce this gap of literacy and exchange the best practices of guiding media literacy in countries, to make or update strategy for promoting media literacy and critical thinking as an effective educational tool and preparing media guides (teachers, experts, librarians, community workers) that have a multiplier effect by not being an end user, but by being an intermediary between media and the end users.

The aim of the project “Media guide: guiding media literacy” was to organize within two years partners common and local meetings and learning activities – seminars, discussions, presentations, focus groups to exchange experience and increase their own media and digital skills and competencies, to become intelligent guides between media and the actual end users (children, as well as adults from a variety of backgrounds) in their local communities.

Dates: 2011[:]