Kultura w dziennikarstwie, dziennikarze w kulturze

[:pl]

Przedmiotem projektu “Kultura w dziennikarstwie, dziennikarze w kulturze” była organizacja i realizacja pobytu grupy dwudziestu liderów organizacji zrzeszających młodzież ze środowisk polskich na Białorusi.
Nadrzędnym celem projektu było upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz wspieranie postaw obywatelskich wśród Polaków mieszkających na Białorusi. Przekonani o tym, że aktywne zaangażowanie w oddolne inicjatywy obywatelskie jest motorem demokratycznych przemian, autorzy projektu chcieli dzielić się z młodymi działaczami organizacji polskich aktywnymi na terenie Białorusi wiedzą ekspercką, doświadczeniem oraz przykładami ciekawych, innowacyjnych inicjatyw obywatelskich.
Cele cząstkowe to przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, podwyższenie kwalifikacji dziennikarzy polskiego pochodzenia, rozwój umiejętności organizacyjnych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji z Polski i Białorusi. Założenia te zostały zrealizowane w trakcie dwutygodniowego pobytu szkoleniowego, którego komponentami były: treningi umiejętności miękkich, warsztaty dziennikarskie oraz spotkania z przedstawicielami polskiego społeczeństwa obywatelskiego, aktywnymi na polu kultury.
Projekt realizowany był od kwietnia do sierpnia 2015 roku.

[:en]

The project “Culture in journalism, journalists in culture” aims to disseminate the knowledge about civil society in Poland and support civic attitudes among Poles living in Belarus.

As a part of the project, we organized a visit in Poland for 20 youth organisations’ leaders from Polish communities in Belarus. During a two-week visit, our guests took part in trainings with representatives from cultural and journalist field.

The goal was to present to the way  how civil society in Poland works. Another aim was to increase qualifications of journalists with Polish origin and to build fundaments for cooperation between Polish and Belarussian organisations.

Dates: April – August 2015[:]