Real Life Language Learning & Language Outside Classroom

[:pl][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Pierwszym najważniejszym celem imigrantów jest opanowanie języka kraju, do którego przybyli. Wielu przyjezdnych decyduje się na lekcje języka, ale rzadko kiedy nauka jest kontynuowana poza salą zajęć.

Zasady gramatyki można opanować z materiałów podczas kursu, ale wzbogacenie słownictwa, szlifowanie idiomów czy osiągnięcie płynności językowej wymaga samodzielnej nauki i praktyki w środowisku rodzimych użytkowników danego języka poza zajęciami. To stawia imigranta w wyjątkowej sytuacji: wyjście ‘na zewnątrz’ oznacza zanurzenie w nowym języku i kulturze. Student musi sam wziąć odpowiedzialność za proces przyswajania języka i otworzyć się na doświadczanie go poza salą zajęć.

Projekt “Real Life Language Learning – Best practice of successful activities for immigrants to practice the language outside school environment” realizowany był od sierpnia 2012 do lipca 2014.

Projekt “Language Outside Classroom” realizowany był od stycznia 2014 do kwietnia 2015.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”6231,6232,6233,6234,6235,6236,6237,6238,6239,6240,6241,6242,6243,6244,6245″][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

A first major objective for newly settled immigrants is mastering the language of the new country. Therefore most immigrants follow language classes, but it appears they do not practice the language much outside the classroom. The rules (grammar) can be learned through materials and classes, but enriching the vocabulary and perfecting the idiomatic usage, as well as attaining an acceptable level of fluency will need to come from independent study and practice in a native environment, i.e., outside the classroom. This means that the immigrant is in an unique situation: if he or she goes out, he or she is immersed in the new language and culture.

The learner has to take responsibility for his or her own learning, and to take part in learning outside the classroom. This outside the classroom learning dramatically speeds up the language acquisition. However, an additional problem teachers are facing is how to evaluate the learners’ progress and how to validate their learning outcomes outside the classroom.

Dates: January 2014 – April 2015[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”6231,6232,6233,6234,6235,6236,6237,6238,6239,6240,6241,6242,6243,6244,6245″][/vc_column][/vc_row][:]