ART-is, czyli edukacja przez sztukę

[:pl]Fundacja Autokreacja jest uczestnikiem europejskiego projektu “ART-is: Inclusion and Self-development of adults with learning disabilities through the ARTs”. Zakłada on integrację osób mających problem w nauce poprzez wykorzystanie sztuk performatywnych, w szczególności teatru, tańca, muzyki.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Grundtviga.

Nazwa projektu ART-is nawiązuje do słów inkluzja (<strong>in</strong>clusion) i samorozwój (self-development) osób dorosłych zmagającymi się z trudnościami w nauce poprzez wykorzystanie sztuki (<strong>art</strong>). Projekt zakłada partnerstwo europejskich organizacji, które wykorzystują sztuki performatywne (teatr, taniec, muzykę) w celu pomocy dorosłym mających problem z nauką. Współpraca doświadczonych trenerów umożliwia dzielenie się metodologiami i dobrymi praktykami, a także pozwala na wspólne budowanie jakościowego rezultatu.

Z punktu widzenia uczestników projekt jest miejscem spotkania, a także szansą na większą aktywność kulturalną, która przynosi satysfakcję i umożliwia rozwój osobisty. Wspólnie tworzymy wirtualną platformę służącą do rozpowszechniania informacji, komunikacji online podczas konferencji na temat sztuki i trudności w nauce, a także ewaluacji projektu. Uwieńczeniem projektu będzie festiwal, podczas którego odbędą się występy, warsztaty i spotkania z trenerami i uczestnikami – koordynatorami i artystami ze wszystkich organizacji partnerskich biorących udział w przedsięwzięciu.

Jednym z elementów projektu ART-is były warsztaty zorganizowane w Finlandii.

Projekt realizowany był w latach 2013-2015.[:en]

The name of the project ‘ART-is’ stands for Inclusion and Self-development (self-transformation, self-fulfillment) of adults with learning disabilities through the (performing) ARTS. Project initiator/coordinator was Belgium.

This project is a partnership of European organisations, who work with adults with learning disabilities in the field of performing arts (theatre, dance, music,…). On the level of trainers, the project aim to exchange methodologies, share best practice and learn from each other and also create output that has a high quality. On the level of learners (all with special needs), it aims to create opportunities to meet and to stimulate their cultural participation and also their personal development and individual fulfilment.

During the project there will be created an online platform to disseminate our learnings, take part in a conference on arts and learning disabilities and invite a research partner to evaluate the project.

Among project’s activities will be festivals that will include performances, workshops and meetings with trainers and learners – coordinators/project managers and artists with and without learning disabilities – from all the partner organisations.

One of the elements of the project were workshops in Finland.

Dates: 2013-15

 [:]