Relacja z projektu „Gamification as a tool in youth work”

[:pl]W dniach 12-18 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyło się pierwsze szkolenie dla pracowników młodzieżowych w ramach projektu „Gamification as a tool in youth work”.

Uczestnikami warsztatów byli liderzy młodzieżowych środowisk lokalnych i organizacji pozarządowych pochodzących z 10 krajów europejskich i innych krajów partnerskich m.in. Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Turcji czy Wielkiej Brytanii.

Głównym założeniem całego projektu jest promocja nowej metody pracy projektowej jaką jest grywalizacja. Stąd też podczas spotkania w Warszawie uczestnicy warsztatów wymieniali się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy projektowej, a także próbowali ułożyć scenariusz do przykładowej gry, która z powodzeniem mogłaby zostać wdrożona w ich codziennej pracy i środowisku.

Ponieważ było to pierwsze szkolenie w ramach projektu, organizatorzy zapewnili wiele zabaw i gier integracyjnych. Jednym ze sposobów integracji i adaptacji kulturowej były wspólnie przygotowywane posiłki typowe dla swoich krajów. Dodatkowo uczestnicy opowiadali o regionalnych tradycjach i obyczajach, a nawet przywieźli ze sobą narodowe stroje i produkty.

[:en]

From 12th to 18th January 2015 we organized in Warsaw the first training for youth workers within „Gamification as a tool in youth work” project.

The participants were youth leaders from local areas and NGOs coming from 10 different countries, like Ukraine, Belarus, Georgia, Turkey or Great Britain.

The main idea of the project is promotion of the new method of project work – gamification. That’s why during the meeting in Warsaw, our guests exchanged their experience in project cooperation and worked on a scenario for a sample game, that could be introduced during their daily work.

Since it was the first meeting of the project, there were many integration games. Participants, during their time in Warsaw, prepared typical for their country meals, shared with the others their traditions, habits and brought some national outfits and products.

[:]