Selfie z drona

[:pl]

Nie tylko dobra zabawa. Przede wszystkim nauka sterowności. Podpatrywanie świata z góry. Taka możliwość mieli uczestnicy warsztatów “O Polsce nowocześnie”

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

[:en]

Not only good fun and looking at the world from the air,  but most of all learning of steering. Such an opportunity had the participants the workshops organized within “O Polsce nowocześnie” project.

The project was co-funded by the Senate of Republic of Poland that supports Polonia and Poles abroad.

[:]