Financial Literacy of Organisations Working with Youth (FLOWY)

Projekt FLOWY, wspierany przez Komisję Europejską, trwa 19 miesięcy (kwiecień 2016-październik 2017) i zakłada polepszenie jakości zarządzania finansami w organizacjach pracujących z młodzieżą w Europie i Azji. Uczestnicy zdobędą wiedzę, która umożliwi im świadomepodejmowanie decyzji finansowych oraz skuteczną reakcję na sytuacje kryzysowe.

By osiągnąć ten cel, projekt FLOWY będzie promował wymianę wiedzy i doświadczeń, poszerzanie kompetencji oraz dialog pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.

Jednym z etapów projektu będzie tzw. job shadowing. Każda organizacja wydeleguje osobę, która podczas swojego pobytu w organizacji partnerskiej skupi się na zrozumieniu procesu zarządzania finansami  oraz tego, jak organizacja przyjmująca buduje partnerstwo i wspiera rozwój relacji z innymi instytucjami.

Dodatkowo, w ramach projektu FLOWY odbędzie się szkolenie z zarządzania finansami, podczas którego uczestnicy skupią się na 4 tematach: podstawowe systemy/praktyki zarządzania finansami, sponsoring i alternatywne sposoby fundraisingu, praca z programami CSR oraz rozwój partnerstwa.

W ramach FLOWY powastała nowa inicjatywa CSR- Youth, która zakłada polepszenie jakości zarządzania w organizacjach pracujących z młodzieżą w Europie i Azji m.in. poprzez wsparcie działań skierowanych do młodzieży w ramach strategii CSR.

Projekt FLOWY otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +, który wspiera potencjał organizacji młodzieżowych.

Partnerzy: IRMO (Wielka Brytania), FSL-India (Indie), YSDA Philipinas (Filipiny).

Daty realizacji projektu FLOWY: kwiecień 2014 – październik 2017

Job shadowing w ramach projektu FLOWY
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en]

The Financial Literacy of Organizations Working with Youth (FLOWY) project is a 19-month project supported by the European Commission to contribute to the improvement of the quality of youth work by improving the financial management of youth organizations in Europe and Asia. It aspires to enhance  the  financial  management  capacity  of  youth  organizations  to  ensure  better  informed financial decisions and ability to respond to crises and unexpected events.

To achieve its goal, FLOWY will promote exchange of knowledge and practices, capacity building for youth workers, and dialogue with private and public sector institutions.

Project activities:

  1. Partnership Building Seminar

Representatives from each organization met to discuss the project’s activities and implementation strategy.

  1. Job-shadowing

Partners will send one job shadower to both an Asian partner organization, and a European partner organization. The job shadower will, during his/her visit, aim to:

  • Understand how  the  host  organization  manages  their  finances  and  identify  at  least  one innovative practice or recommendation to take home;
  • Understand how the host organization builds partnership, and/or support the development of relationships with other institutions; and
  • Submit a report documenting these learning and recommendations.
  1. Financial Management Training

The  Financial  Management  Training  will  tentatively  cover  four  topics:  basic  financial  management practices/systems,  sponsorships  and  alternative  fundraising,  working  with  CSR  programs,  and partnership development.

  1. Tool Development

The regional coordinators and the HO will work together to prepare dissemination tools that each organization could use to promote the training module. These tools may be in the form of podcasts, videos, online platform, website or other media that they will decide on. The tools will be used to disseminate the training module in the local events.

  1. Evaluation and CSR Night during which all the  project  partners,  multinational companies, and public agencies will meet and discover how they could work together in the future.

As part of this project, we have started a new initiative called  CSR – Youth that focuses on improvement of the quality of management in organisations working with youth in Europe and Asia by supporting actions targeted on youth within CSR strategies.

Project FLOWY is co-funded by European Commission within Erasmus+ Programme, to build the capacity of youth organizations to raise funds and manage finances to sustain youth programs.

Partners: IRMO (Great Britain), FSL-India (India), YSDA Philipinas (Philippines).

 
Job shadowing w ramach projektu FLOWY
[:]