Przyjdź i stwórz z nami kampanię No Hate Speech!

[:pl]

W przyszłym tygodniu organizujemy Warsztaty filmowe No Hate Speech w ramach projektu Dreaming Out Loud. Nie może Was z nami zabraknąć! Szczegółowe informacje poniżej.

Dreaming Out Loud – Warsztaty filmowe No Hate Speech

4-5 lipca (wt-śr), g.11-16

Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4, 00-552 Warszawa (duża sala na piętrze)

Te warsztaty to szansa na zrobienie małego, ale ważnego kroku w kierunku lepszego świata, wolnego od agresji i nienawiści. Jeśli chcesz żyć w kraju bardziej gościnnym i tolerancyjnym dla odmienności, przekuj słowa w czyny – zapraszamy Cię do stworzenia z nami filmu w ramach kampanii No Hate Speech!

Będzie aktywnie, twórczo i innowacyjnie! Podczas 2-dniowych warsztatów skupimy się na sytuacji uchodźców, przełamywaniu stereotypów i wspólnymi siłami zrobimy film krótkometrażowy, który pokażemy w Polsce i krajach partnerskich. Organizowane warsztaty stanowią element projektu ‘Dreaming Out Loud: Building a more inclusive and tolerant Europe engaging youth in receiving refugees’, który ma na celu skłonienie młodych Europejczyków do podjęcia działań na rzecz bardziej tolerancyjnej Europy, szanującej prawa człowieka. Rezultatem tego projektu ma być wygenerowanie i rozpowszechnianie pozytywnych przesłań promujących różnorodność i tym zajmiemy się podczas naszych warsztatów. Przyjdź i stwórz z nami kampanię No Hate Speech!

WSTĘP WOLNY
[:en]

Next week, we are organizing film workshops on No Hate Speech within Dreaming Out Loud project. You cannot miss it! Details below.

Dreaming Out Loud – Film Workshops on No Hate Speech

4-5 July (Tue-Wed), from 11am to 4pm

Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4, 00-552 Warsaw (big hall on the floor)

These workshops are an opportunity to take a small, but important step towards a better world, free from agression and hate. If you want to live in a country that is more hospitable and tolerant, take action – join us and be part of a team that will make a short film on No Hate Speech campaign.

It will be active, creative and innovative! During 2-days workshops we will focus on refugees situation, breaking down stereotypes and together we will make a short film, that we want to show in Poland and other countries. Our workshops are part of ‘Dreaming Out Loud: Building a more inclusive and tolerant Europe engaging youth in receiving refugees’ project that aims to encourage European youth to raise their voice and DREAM about a different Europe, more inclusive, more tolerant and respecting the Human Rights and commitment regarding refugee population arriving to our borders. The result will be generation and dissemination of positive messages promoting diversity and that’s what we’re going to do during our workshops. Join us and create No Hate Speech campaign!

FREE ENTRANCE
[:]