Frame my World – wymiana w Armenii

[:pl]
W dniach 19.07 – 28.07.2017 w miejscowości Tatev w Armenii odbyło się międzynarodowe szkolenie “Frame my World – Participatory Photography as a tool for community development” organizowane przez International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue (Armenia) we współpracy z SocialVisions (Niemcy) w ramach programu Erasmus+ Komisji Europejskiej. Z Autokreacji w szkoleniu wzięła udział trójka uczestników.
Głównym celem szkolenia było wykorzystanie fotografii jako narzędzia pracy ze społecznością lokalną. Zadaniem uczestników (podzielonych na trzy zespoły) było zrealizowanie mini wydarzenia w lokalnych wioskach. W efekcie trzy dniowej pracy uczestników z młodzieżą i dziećmi powstały trzy wystawy.
Podczas warsztatów uczestnicy poznali metody takie jak kolarz, gry fotograficzne, nowe metody pracy z grupą. Szklenie było również możliwością wymiany doświadczeń pracy z młodzieżą w różnych częściach Europy.
@SocialVisions – Social Change through Arts @Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue
[:en]
From 19th to 28th July in Tatev in Armenia took place an international training “Frame my World – Participatory Photography as a tool for community development” organized by International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue (Armenia) in cooperation with SocialVisions (Germany) within Erasmus + Programme. From Autokreacja in the training took part three participants.
The main goal of the training was to use photography as a tool in work with local community. The participants (divided into 3 groups) had a task to organize a mini event in local villages. As the result of their 3-day work with youth and kids, they prepared three exhibitions.
During the workshops all participants were introduced to such methods as collage, photography games and new methods of working with a group.
The training in Armenia was also an opportunity to exchange experience of working with youth in different parts of Europe.
@SocialVisions – Social Change through Arts @Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue
[:]