CSR – Youth

[:pl]

CSR – Youth to nowa inicjatywa, która jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego wspólnie z partnerami z Indii, Filipin i Wielkiej Brytanii. Zakłada polepszenie jakości zarządzania w organizacjach pracujących z młodzieżą w Europie i Azji m.in. poprzez wsparcie działań skierowanych do młodzieży w ramach strategii CSR. W przypadku większości realizowanych przez nas projektów, grupą docelową jest młodzież. Nasze dotychczasowe doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi utwierdziło nas w przekonaniu, że są to osoby przedsiębiorcze i kreatywne, które jednak nie mają wystarczającej wiedzy lub możliwości do realizacji swojego pomysłu, implementowania projektu, znalezienia wymarzonej pracy, czy też założenia start-upu.

W ramach inicjatywy CSR – Youth , 11 października 2017 w Warszawie odbędzie się Konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR, podczas której zaprezentowane zostaną rozwiązania europejskie i azjatyckie w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas wydarzenia gośćmi będą przedstawiciele administracji publicznej, biznesu oraz organizacji non-profit z Indii, Filipin, Tajlandii, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

CSR – Youth otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Jak mądrze projektować działania społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem młodzieży? czyli Konferencja Młodzież w strategiach CSR
Konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR, 11.10.2017 Warszawa
[:en]

CSR – Youth is a new initiative that is part of an international project run together with partners from India, Philippines and the United Kingdom. Its focus is improving of the quality of management in organisations working with youth in Europe and Asia by supporting actions targeted on youth within CSR strategies. Most of our projects are youth-focused. Our experience so far in working  with young people showed that these are entrepreneurial and creative individuals who do not have enough knowledge or opportunities to realise their idea, implement a project, find the perfect job or set up a start-up.

Within this initiative, on 11th October 2017 in Warsaw will take place EUROPE + ASIA Conference Youth Oriented CSR. The focus of this event is to present European and Asian solutions in CSR. Our guests will be representants of public sector, business and non-profit organisations from India, Philippines, Thailand, the UK and Poland.

CSR – Youth is co-funded by European Commission within Erasmus+ Programme.

How to project smart CSR actions that include youth? Youth oriented CSR Conference
EUROPE + ASIA CONFERENCE Youth oriented CSR, 11.10.2017 Warsaw
[:]