IMAGINE EUROPE: Spotkanie w Bolonii

[:pl]

Byliśmy w Bolonii we Włoszech, aby wziąć udział w spotkaniu partnerów projektu Imagine Europe, które odbyło się w dniach 29-30 października 2017. Przedstawiciele wszystkich 7 organizacji partnerskich mieli okazję, aby omówić nadchodzące aktywności w ramach projektu.

Celem projektu Imagine Europe jest obniżenie poziomu eurosceptyzmu oraz eurofobii w państwach organizacji partnerskich poprzez organizację debat, dyskusji, kampanii informacyjnych oraz innych wydarzeń na tematy, które pozwolą przypomnieć obywatelom UE historię oraz wspólne wartości Unii Europejskiej.

Jedną z głównych narzędzi projektu jest kwestionariusz, który pomoże zdefiniować przyczyny eurofobii oraz eurosceptyzmu i ich rosnący wpływ na obywateli UE. Co więcej, rezultatem Imagine Europe będą między innymi krótkie filmy z wywiadów z obywatelami UE, którzy odnieśli sukces dzięki wsparciu Unii Europejskiej na poziomie narodowym lub międzynarodowym.

Podczas wizyty mieliśmy także okazję wziąć udział w debacie oksfordzkiej na temat przyczyn eurosceptyzmu, która odbyła się w budynku ratuszu miasta. W debacie uczestniczyło ponad 40 osób i była to okazja na poznanie opinii obywateli różnych krajów europejskich.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Chorwacji w grudniu.

[:en]

We visited Bologna, Italy to take part in the partners meeting of Imagine Europe project that took place from 29 to 30 October 2017. All 7 partners had an opportunity to discuss upcoming activities within the project.

The aim of Imagine Europe is to decrease the wave of upcoming Eurosceptism and Europhobia in the partner countries by organizing civic debates, discussions, informational campaigns and events on topics which remind us and take us back to the history and the shared values of the EU.

One of the main activities of the project is questionnaire which will help to investigate the causes of Europhobia and Euroscepticism and their growing impact on European citizens. Furthermore, the results of Imagine Europe include videos on success stories of people living in the EU who have benefited from the EU on national and international level produced by all partners.

During the visit we had also an opportunity to participate in an Oxford debate on the causes of Euroscepticism, which took place in the town hall building. More than 40 people participated in the debate. It was a great chance to get to know the opinions of citizens from different European countries.

The next meeting will take place in Croatia in December.

[:]