SI4SI: Spotkanie 2. Inkubatora Społecznych Innowacji

[:pl]

INKUBATOR SPOŁECZNYCH INNOWACJI

Spotkanie 2.

środa, 7 lutego 2018

godz. 17:30

Sala szkoleniowa w Federacji Centrum Szpitalna

Szpitalna 5/5 (klatka 1, piętro 3), Warszawa

Zapisy i pytania: autokreacja@autokreacja.org

WSTĘP WOLNY

Spotkanie pt. INNOWACJE jest drugim już wydarzeniem realizowanym w ramach Inkubatora Społecznych Innowacji. Tym razem będziemy poszukiwać rozwiązań wybranych przez nas problemów oraz zastanowimy się co jest najistotniejsze, by osiągnąć zmianę i połączyć siły różnych środowisk we wspólnym działaniu.

Gościem specjalnym będzie przedstawiciel Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, który nie tylko podzieli się swoim doświadczeniem, ale będzie też aktywnie wspierać uczestników w procesie weryfikacji pomysłów.

Przyjdź, nawet jeśli nie brałeś/-aś udziału w naszym poprzednim spotkaniu i poszukaj z nami innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych dotychczas nierozwiązanych!

Zapisy i pytania: autokreacja@autokreacja.org

Dlaczego warto przyjść?

  • udział w procesie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na problemy społeczne, które są nam bliskie
  • dołączy do nas gość specjalny – ekspert
  • zdobycie nowego i ciekawego doświadczenia
  • networking
  • uczestnictwo w spotkaniu, które jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu

O projekcie SI4SI:

Sharing Ideas for Social Innovation (SI4SI) jest projektem międzynarodowym, który ma na celu promowanie społecznych innowacji  oraz wspieranie uczestników w rozwoju ich umiejętności przedsiębiorczych.

SI4SI realizowany jest we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji oraz Polsce i otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Kolejne spotkania, podczas których dołączą do nas kolejni eksperci odbędą się:

Spotkanie 3. IMPLEMENTACJE (marzec 2018) – czyli jak wdrożyć pomysł krok po kroku w oparciu o przykłady; na co uważać, aby projekt nie utknął w przestrzeni niespełnionych wizji; jak osiągnąć założone cele?

Spotkanie 4. IMPLIKACJE (maj/początek czerwca 2018) jak sprawić by wprowadzone przez nas zmiany, napędzały dalsze działania?

Wydarzenie na FB: http://bit.ly/2DtSFV3

[:en]

Social Innovations Incubator

2nd Meeting

Wednesday, 7th Fabruary 2018

Time: 5:30 pm

Workshop room at Federacja Centrum Szpitalna

Szpitalna Street 5/5 (1st Entrence, 3rd floor), Warsaw

Registration and questions: autokreacja@autokreacja.org

FREE ENTRANCE

The meeting will be in Polish.

Meeting 2. INNOVATIONS is the second one of four organized within the cycle of Social Innovations Incubator. This time we will be looking for solutions of social issues that we choose and we will try to find out what is the most important in achieving the change and connecting different actors in common action.

Our special guest will be a representative of The Unit for Social Innovation and Research “Shipyard” that will actively support the participants in the process of coming up with innovative solutions to social issues.

Join us, even if you hadn’t participated in the previous meeting! Be part of a group of people that will come up with innovative solutions for so far unsolved social issues!

Registration and questions: autokreacja@autokreacja.org

Why it is worth to join the meeting?

  • You will participate in a process of looking for social innovations that will be solutions to the most pressing social issues
  • A special guest – an expert will join us
  • You will gain a new, interesting experience
  • Networking
  • You will participate in a meeting that is part of an international project

The meeting will take place under LSG activity within SI4SI project co-funded by Erasmus+ Programme.

About SI4SI: http://autokreacja.org/en/sharing-ideas-for-social-innovation-si4si/

The next meetings during which other experts will join us, will take place:

Meeting 3. IMPLEMENTATIONS (March 2018) – how to implement an idea step by step with examples; how to complete goals?

Meeting 4. IMPLICATIONS (May/beginning of June 2018) – how to make changes that will stimulate further actions?

[:]