Every Pixel Tells a Story

[:pl]

“Każdy człowiek ma jakąś historię do opowiedzenia”

Każdy człowiek posiada swoją własną historię opartą na doświadczeniu, przemyśleniach i odczuciach. Umiejętność przekazywania oraz opowiadania innym swoich opowieści potrafi być potężnym narzędziem, pozwalającym na zmianę nastawienia oraz inspirowania obu stron – tych, którzy słuchają historii oraz tych, którzy je opowiadają.

“Every Pixel Tells a Story” ma na celu zebranie aktywnej i chcącej działać młodzieży Europejskiej, aby nauczyć ich, czym jest cyfrowy storytelling, a także jak mogą go wykorzystywać przy współpracy ze swoimi rówieśnikami z innych kultur czy środowiska migracyjnego. Podczas projektu uczestnicy przejdą przez intensywny zestaw ćwiczeń i warsztatów, które pomogą im stworzyć ich własną cyfrową historię. Wierzymy, że nauka poprzez działanie wpływa na głębsze zrozumienie metod oraz sposobów, a także służy jako inspiracja do stworzenia podobnych projektów wśród własnych społeczności.

Cele:

  • Dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej metod cyfrowego storytellingu oraz jej zalet
  • Wyposażyć uczestników w umiejętności potrzebne do tworzenia projektów dotyczących cyfrowego storytellingu w ich własnych społecznościach.
  • Poprawienie umiejętności ICT u uczestników oraz zachęcenie ich do używania otwartego źródła technologii w ich codziennej pracy
  • Stworzenie sieci kontaktów z organizacjami i pojedynczymi jednostkami o podobnych poglądach
  • Rozwinięcie kolejnych projektów, używają umiejętności i wiedzy zdobytej podczas kursu.
   

 Projekt „Every Pixel Tells a Story” był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

[:en]

“To be a person is to have a story to tell”

Every single human being has a unique personal history based on their experience, thoughts and feelings. To share those stories with others can be a powerful tool, changing the attitudes and inspiring both sides – those who listen to the stories and those who tell them.

The proposed Training Course aims at bringing European youth workers together and teach them what digital storytelling is and how they can use it as a tool for working with young people with diverse cultural and/or migration background. During the project the participants will go through an intensive set of workshops giving them a chance to learn how to create their own digitalized stories. We believe that learning by doing will provide a deeper understanding of the method and therefore serve as an inspiration for creating similar projects in participants own communities.

Objectives:

  • To provide participants with knowledge about the digital storytelling method and its possible benefits for youth work
  • To equip them with skills necessary to design digital storytelling projects in their own communities
  • To enhance participants ICT skills and encourage them to use open source technologies in their daily youth work
  • To establish a network of like-minded organizations and individuals, who are interested in the further exchange on the topic of using digital methods for working with youth
  • To develop follow-up projects using the skills and knowledge gained during this Training Course
  The project “Every Pixel Tells a Story” is implemented with the financial support of the European Commission under the Erasmus Plus program. [:]