GENERATIONS IN INTERACTION – warsztaty międzypokoleniowe

[:pl]Z czym Wam się kojarzą “spotkania międzypokoleniowe”?   Rodzinny obiad? Krępujące zdjęcia z dzieciństwa rozczulające wszystkich domowników? Niewygodne rozmowy o polityce, ślubach, rozwodach, pogrzebach…? A może inaczej: Wspólny spacer, kino, teatr? Wspomnienia przygód i dalekich podróży? Czas na śmiech, bliskość, zaufanie i niekończące się rozmowy o życiu? Spotkaliśmy się w gronie międzypokoleniowym, by skonfrontować powyższe obiegowe opinie z rzeczywistością. Warsztaty są częścią międzynarodowego projektu badawczego “GE&IN – Generations in interaction”, który ma celu sprawdzenie znaczenia kontekstu międzypokoleniowego w uczeniu się, budowaniu tożsamości i poczucia spójności kulturowej i społecznej. Podczas 4 dni warsztatów testujemy w działaniu – czy i jak – metody edukacji pozaformalnej, wpływają na budowanie więzi międzypokoleniowych. Grupy pilotażowe prowadzone są równolegle w pięciu krajach: Finlandii, Włoszech, Rumunii, Słowenii i Polsce, we współpracy z naszymi partnerami:
 • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi (SKAF) – koordynator z Finlandii
 • University of Eastern Finland (UEF), Finlandia
 • Vitale Tecnologie Telecomunicazioni – Viteco S.r.l., Włochy
 • Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala ACTA, Rumunia
 • Ljudska Univerza, Zavod za Izobrazevanje in Kulturo, rogaska slatina (LURS), Słowenia
 • Universita Degli Studi di Trieste (UNITS), Włochy
  Zapraszamy do wspólnej podróży w czasie i przestrzeni, podczas której odkrywamy, co nas różni, a co łączy, mimo upływu lat i innych doświadczeń życiowych. Sprawdźmy czego możemy się nauczyć z tych różnic! DZIEŃ 1: MAPA ŻYCIA Pierwszy dzień warsztatów odbył się pod znakiem spotkania i poznawania się nawzajem. Uczestnicy przedstawili się, opowiedzieli o swojej motywacji do uczestnictwa, jak również o potencjalnych wątpliwościach. Spotkanie odbyło się w pięknej przedwojennej willi Domu Zabawy i Kultury DZIK i dzięki otwartości wszystkich, udało się stworzyć ciepłą atmosferę, sprzyjającą szczerym rozmowom i dzieleniu się historiami.   Uczestnicy mieli okazję przenieść się w czasie i przestrzeni i stworzyć własnoręcznie swoją mapę życia. Wykazali się ogromną wyobraźnią, używając do tego celu różnych kolorów, materiałów i kształtów. Zadanie miało na celu przyjrzenie się swojej mapie, jako drodze spotkań z ludźmi w różnym wieku, których poznali na kolejnych etapach swojego życia. Spotkania zostały zwizualizowane za pomocą różnokolorowych tasiemek i nici. Podczas tej pracy, dzieliliśmy się historiami z własnego życia, śmiesznymi anegdotami i ważnymi doświadczeniami. W efekcie podjęliśmy dyskusję na temat międzypokoleniowego uczenia się oraz znaczenia słów “integracja” i “interakcja” w praktyce. Okazuje się, że kluczowe staje się pojęcie tożsamości. Kim jestem? Jaki wpływ na rozwój tożsamości mają interakcje z osobami w różnym wieku? W jaki sposób międzypokoleniowe uczenie się może być źródłem poszukiwań poczucia sensu i budowania swojej tożsamości. Projekt „Ge&In: Generations in Interaction”  jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.[:en]What comes to your mind when you think of an intergenerational meeting? A typical family dinner? Awkward discussions on politics, weddings, divorces, funerals…? Or maybe other way round: a joint walk, cinema, theatre? Recollections of journeys and adventures? Never ending talks about life in the atmosphere of openness, trust and laughter? A group of people of different age have met together to discuss those question and experience how intergenerational meetings look like in reality. This workshop is a pilot group conducted in a frame of “GE&IN – Generations in interaction” project. The aim of the project is to check if learning in intergenerational context can promote cultural and values’ exchange, and enhance social cohesion. During a 4-days workshop we are testing in action how non-formal education methods can influence relationship between generations. Pilot groups are conducted simultaneously in five countries: Finland, Italy, Romania, Slovenia and Poland, in cooperation with our partners:
 • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi (SKAF) from Finland as coordinator
 • University of Eastern Finland (UEF), Finland
 • Vitale Tecnologie Telecomunicazioni – Viteco S.r.l., Italy
 • Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala ACTA, Romania
 • Ljudska Univerza, Zavod za Izobrazevanje in Kulturo, rogaska slatina (LURS), Slovenia
 • Universita Degli Studi di Trieste (UNITS), Italy
We invite you to take part in this journey in time and space. How we are different from each other and alike at the same time? How we can learn from each? DAY 1: A LIFE MAP First day was a day of meeting and getting to know each other. Participants introduced themselves, their motivation to take part, as well as potential doubts. We met in a beautiful old villa of Dom Zabawy i Kultury DZIK and thanks to kindness of everyone, we managed to create a warm ambience of open talks and shared stories. Participants had a chance to travel in time and space and create a handmade life map.To boost imagination they were using different colours, textures and shapes. The idea was to search for the memories of important people of different age, they have met on their way. Those meetings were visualised in a pathway created with colourful ribbons and strands. Meanwhile we’ve been sharing stories, funny anecdotes and important experiences. In conclusion, we’ve discussed what intergenerational learning is and how “integration” and “interaction” work in practice. Essential concept is identity – who am I? How does this process of self development is influenced by interactions with people of different age? How can intergenerational learning be used as an active resource for individuals to create meanings and identity? This project has been funded with support from the European Commission in the frame of Erasmus + Programme [:]