We Are the Change – Youth Workers for Social Activism

[:pl]We Are the Change – Youth Workers for Social Activism  to tygodniowy, finansowany przez program Erasmus+  trening dla osób pracujących z młodzieżą, który odbył się w gruzińskim mieście Bakuriani (27 lipca – 2 sierpnia 2019).  Szkolenie zgromadziło 25 uczestników z 8 różnych krajów, zarówno Unii Europejskiej (Polska, Grecja, Hiszpania, Włochy) jak i Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Gruzja, Mołdawia, Rosja). Głównym celem  spotkania było dostarczenie uczestnikom narzędzi i metod wspierających aktywizm społeczny, które mogą być użyte w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Uczestnicy przetestowali szereg metod i ćwiczeń dotyczących teorii i praktyki pracy z młodzieżą – różnorodność narzędzi pozwoliła im podejść do zagadnienia aktywnego uczestnictwa z różnych stron i zyskać nową perspektywę, co było szczególnie przydatne podczas planowania przyszłych działań z lokalną młodzieżą, po powrocie uczestników. Podczas pracy z młodymi ludźmi, szczególnie tymi zagrożonymi wykluczeniem, bardzo istotne jest zrozumienie ich  potrzeb oraz posiadanie narzędzi, dzięki którym ich potrzeby mogą zostać zrealizowane.  Pamiętając o tym, podczas projektu skupiliśmy się na odkrywaniu praktycznych metod, narządzi i ćwiczeń odnoszących się do różnych zagadnień związanych z aktywizacją młodzieży, takich jak prawa człowieka,  odpowiedzialność i delegowanie zadań, pasywność i brak motywacji , aktywne uczestnictwo, badanie potrzeb lokalnych społeczności itd.  Każde z tych ćwiczeń było przetestowane i przeanalizowane z punktu widzenia metodologii, dzięki czemu uczestnicy mogli opracować konkretny plan jak dostosować prezentowane narządzi do specyficznych potrzeb młodych ludzi z którymi pracują. Oprócz wymienionych wyżej aktywności, podczas treningu uczestnicy mieli możliwość współpracy z młodzieżą gruzińską zagrożoną wykluczeniem (przedstawiciele mniejszości etnicznych i religijnych). Razem z młodym artystą z Tbilisi zorganizowaliśmy warsztaty graffiti, podczas których młodzi ludzie pomogli zaprojektować i stworzyć mural promujący aktywizm w Bakuriani.  Podczas warsztatów uczestnicy zorganizowali także szereg gier i innych aktywności bazujących na metodach edukacji pozaformalnej, dzięki czemu mogli przeanalizować jak nowe narzędzia które poznali podczas treningu sprawdzają się w praktyce, zwłaszcza kiedy używane są w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem ze względu na różnice kulturowe. Głównym rezultatem projektu, który chcemy upowszechnić będzie dokument podsumowujący wszystkie metody i narzędzia, których użyliśmy w Gruzji. Mamy nadzieję, że to podsumowanie posłuży jako inspiracja dla trenerów, którzy zainteresowani są odkrywaniem nowych sposobów dzięki którym tworzyć mogą projekty jeszcze bardziej zorientowane na uczestników. Projekt  We Are the Change – Youth Workers for Social Activism jest finansowany w pramach programu UE „Erasmus+”  [:en]We Are the Change – Youth Workers for Social Activism was a 7 days Erasmus + training course that took place in Bakuriani, Georgia, between July 27th and August 2nd 2019.  The project gathered 25 participants from 8 different countries – both European Union (Poland, Greece, Spain, Italy) and Eastern Partnership (Armenia, Georgia, Moldova, Russia) who came together to explore new tools for promoting social activism and reflect upon the concept of youth empowerment. The training itself featured many different activities and exercises (both theoretical and practical) so that participants had a chance to approach the topic from different angles and gain a fresh perspective, especially as for what kind of new activities they can organize for the young people they work with back in their home communities. While working with young people, especially those at risk, it is crucial to understand what their real needs are and be equipped with tools to address those needs effectively.  Having this in mind, throughout the training participants were exploring different elements of activism and participation, such as human rights, responsibility and task delegation, political and social participation, overcoming youth passivity and motivation,  levels of participation, community need assessment etc. Each activity and exercise we had done was followed by meta-level analysis during which participants were devising strategies as for how to adjust the proposed tools to the specific needs of the young people they work with. Additionally, during the training we had an opportunity to work with local Georgian youngsters at risk (members of ethnic and religious minority groups). Together with a young artist from Tbilisi, we organized a graffiti workshop, during which young people helped designed and paint a wall in Bakuriani that aimed at promoting activism. The workshop was accompanied with dynamic activities and exercises based on non-formal education implemented by our participants. In this way, the youth workers could test their newly gained competences in practice and have a better understanding how effective those methods are while working with youth at risk of exclusion due to their cultural background. As a result of this project, we will create  a written summary containing all the methods and tools we used in Bakuriani. We hope it will serve as an inspiration for other youth workers and activists who are working with youth at risk and who are interested in designing more participatory oriented projects. Project is financed by the EU Erasmus+ Program. Znalezione obrazy dla zapytania erasmus +[:]