#One Step Ahead – sześciodniowe seminarium w szwedzkim Goteborgu.

[:pl]

Jak uczyć młodzież podstaw ekonomii społecznej?

Jakich narzędzi i metod edukacyjnych używać, żeby zaktywizować młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem i zachęcić ich do otwierania własnych przedsiębiorstw?

Na te i inne pytania szukają odpowiedzi uczestnicy sześciodniowego seminarium w szwedzkim Goteborgu. Spotkanie to jest częścią projektu One Step Ahead poświęconemu ekonomii społecznej koordynowanego przez CaYNex którego organizacją partnerską jest nasza fundacja oraz INVENTO (Mołdawia) i Ung Kraft – Youth Power (Szwecja). 
Spotkanie w Szwecji to trzecia faza One Step Ahead – projekt rozpoczął się szkoleniem wprowadzającym dla aktywistów i liderów społecznych, po którym uczestnicy organizowali lokalne warsztaty dla młodzieży w swoich lokalnych społecznościach. Głównym celem obecnego etapu projektu jest wypracowanie narzędzi edukacyjnych na temat ekonomii społecznej, które mogą być użyte w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem. Wszystkie pomysły ćwiczeń i warsztatów wypracowane w Szwecji będą przetestowane podczas wymiany młodzieżowej w grudniu i opublikowane w formie przewodnika dla osób pracujących z młodzieżą, który dostępny będzie po angielsku, polsku, szwedzku, rumuńsku i gruzińsku. Więcej już wkrótce!
[:en]

How to teach social entrepreneurship to young people?

What are the tools and methods of non-formal education that can be used for activating youngsters with fewer opportunities and empower them to open up their own social business?

These and other questions are discussed during a 6 days seminar in Gothenburg, Sweden, that is part of “One Step Ahead” – a long-term KA2 Erasmus+ project on social entrepreneurship coordinated by CaYNex in which Autokreacja is a partner organization along with INVENTO (Moldova) and Ung Kraft – Youth Power (Sweden). This event is already the 3rd phase of the project. One Step Ahead started with a kick-off training in Poronin and continued with local activities on social entrepreneurial education that were implemented by participants back in their local communities. Right now participating youth workers are summing up their experiences from the local fieldwork and join forces to develop a Tool Kit on teaching social business to youngsters. All the exercises created in Sweden will be tested during a youth exchange in Georgia and then summed up in a form of a ready to use a guidebook for youth workers that will be available in English, Polish, Swedish, Romanian, and Georgian. Stay tuned![:]