Coraz bardziej zdigitalizowany świat, w którym żyjemy i w którym nasze dzieci poruszają się jako „cyfrowi tubylcy”, konfrontuje z ciągle to nowymi wyzwaniami nie tylko rodziców, ale także społeczeństwo jako całość. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technologiczny, który sprawił, że duża część życia społecznego młodzieży, a coraz częściej także dzieci, odbywa się online.

Często nie są oni dostatecznie świadomi swojej roli jako wzorców do naśladowania dla starszych osób w tym zakresie; nie zastanawiają się nad cyfrową częścią własnych relacji społecznych lub robią to tylko w niewielkim stopniu. Chcemy zatem dowiedzieć się, ile rodzin europejskich posiada relacje cyfrowe i jak to na nie wpływa. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy rodzice w innych krajach europejskich są w stanie poradzić sobie z tym wyzwaniem i jakie rozwiązania znaleźli.

Podczas projektu wymienimy się pomysłami w konsorcjum, wspólnie będziemy pracować nad tym tematem i udostępnimy nasze pomysły tak wielu rodzicom, dziadkom i dzieciom pracującym z dziećmi w Europie, jak to możliwe. Początkowo będą prowadzone badania w poszczególnych krajach partnerskich, które zapewnią przegląd aktualnego stanu wiedzy i badań na ten temat. W trakcie projektu każdy partner w swoim kraju przeprowadzi i oceni częściowo ustandaryzowane rozmowy z co najmniej pięcioma rodzinami. Wyniki badania zostaną podsumowane i opublikowane pod koniec projektu.

Projekt „Digital Relationships”  jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.