STRONA PROJEKTU

tutaj

Międzypokoleniowe uczenie się jest formą nieformalnego uczenia się, która wiąże się z zagadnieniami tożsamości kulturowej i lokalnej, socjalizacji i spójności społecznej. Masowe starzenie się obywateli europejskich i imigracja spowodowały rosnącą potrzebę ulepszenia sposobów dzielenia się wiedzą.

Poza naturalnym, rodzinnym kontekstem międzypokoleniowego uczenia się, potrzebne jest dodatkowe planowanie i działanie w celu wzmocnienia kształcenia międzypokoleniowego. Ma to bezpośredni wpływ na projektu, którego głównymi grupami docelowymi są nauczyciele oraz instruktorzy pomagający w edukacji dorosłych.

Projekt skupia się na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:
– w jaki sposób uczenie międzypokoleniowe może być wykorzystywane jako aktywne źródło informacji dla jednostek w procesie tworzenia tożsamości?
– czy można zidentyfikować i przenieść wspólne wartości europejskie w ramach kształcenia międzypokoleniowego?
– w jaki sposób można budować kompetencje obywatelskie poprzez interakcje międzypokoleniowe i uczenie się?
– jakie jest znaczenie międzypokoleniowego uczenia się jako konstruktora tożsamości i kultury oraz wspierania spójności społecznej?
Co motywuje ludzi do angażowania się w międzypokoleniowe uczenie się?
Jakie są kluczowe kryteria skutecznego transferu międzypokoleniowego w polityce krajowej?

 

 

Międzypokoleniowe uczenie się jest formą nieformalnego uczenia się, która wiąże się z zagadnieniami tożsamości kulturowej i lokalnej, socjalizacji i spójności społecznej. Masowe starzenie się obywateli europejskich i imigracja spowodowały rosnącą potrzebę ulepszenia sposobów dzielenia się wiedzą.

Poza naturalnym, rodzinnym kontekstem międzypokoleniowego uczenia się, potrzebne jest dodatkowe planowanie i działanie w celu wzmocnienia kształcenia międzypokoleniowego. Ma to bezpośredni wpływ na projektu, którego głównymi grupami docelowymi są nauczyciele oraz instruktorzy pomagający w edukacji dorosłych.

Projekt skupia się na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:
– w jaki sposób uczenie międzypokoleniowe może być wykorzystywane jako aktywne źródło informacji dla jednostek w procesie tworzenia tożsamości?
– czy można zidentyfikować i przenieść wspólne wartości europejskie w ramach kształcenia międzypokoleniowego?
– w jaki sposób można budować kompetencje obywatelskie poprzez interakcje międzypokoleniowe i uczenie się?
– jakie jest znaczenie międzypokoleniowego uczenia się jako konstruktora tożsamości i kultury oraz wspierania spójności społecznej?
Co motywuje ludzi do angażowania się w międzypokoleniowe uczenie się?
Jakie są kluczowe kryteria skutecznego transferu międzypokoleniowego w polityce krajowej?

 

Projekt będzie również koncentrował się na tworzeniu możliwości międzypokoleniowego uczenia się w celu wspierania spójności społecznej, zwiększaniu znaczenia międzypokoleniowej aktywności w kształceniu, edukacji i społeczeństwie, a także na szkoleniu nauczycieli, moderatorów i wychowawców w celu identyfikacji i wykorzystania międzypokoleniowego uczenia się jako źródła edukacji.

Partnerami projektu są SIVISTYSLIITTO KANSALAISFOORUMI (SKAF), UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND (UEF), VITECO, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE (UNITS), LJUDSKA UNIVERZA ROGASKA SLATINA (LURS), ABILITIES CAREER TRAINING ATTITUDE (ACTA).