Przedsiębiorczość jest zawsze definiowana jako „dostrzeganie szans, których inni nie widzą, zmienianie ich w pomysły biznesowe” i „skłonność do podejmowania ryzyka”. Te cechy są typowymi cechami przedsiębiorców na całym świecie.

Ponieważ młodzi ludzie na obszarach wiejskich mają ograniczone możliwości rozwoju społecznego i zawodowego, wierzymy, że polepszymy wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z przedsiębiorczością, zwiększymy ilość możliwości zatrudnienia i innowacjie, a także przyczynimy się do rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt „EYE in RURAL- Wzmocnienie przedsiębiorczości młodzieży na obszarach wiejskich” ma na celu podniesienie umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Projekt zapewnia moduł szkolenia internetowego i szkolenia pilotażowego dla młodzieży, poprzez promowanie ich przedsiębiorczości i edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Projekt, dzięki współpracy z różnymi organizacjami, ma dodatkowo zapewnić różną perspektywę w pracy z młodzieżą dla konsultantów, trenerów oraz osób pracujących z młodymi ludźmi. Oczekuje się, że młodzi ludzie będą udzielać się towarzysko, rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze, zwiększać swoje możliwości zatrudnienia, rozwijać poczucie własnej wartości, dzielić się swoimi pomysłami oraz odkrywać umiejętności zawodowe.

Główne działania projektu to:

  • Opracowanie programu nauczania w edukcyjnym module internetowym.
  • Opracowanie podręcznika.
  • Krótkoterminowe działania szkoleniowe.
  • Szkolenie pilotażowe dla młodych ludzi na wsi, szkolenie młodzieży, która chce założyć firmę na wsi, szkolenie personelu pracującego nad przedsiębiorczością.

Główne cele projektu to:

  • Zapewnienie większej liczby równych szans młodym ludziom w dziedzinie edukacji i zatrudnienia.
  • Wspieranie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w społeczeństwie.
  • Wdrażanie inicjatyw na polu edukacji, szkoleń, zatrudnienia i przedsiębiorczości.
  • Szkolenie młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, aby mogli rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z przedsiębiorczością, promować swoje talenty, kompetentne zawody, wzmocnić swój rynek pracy i zwiększyć szanse na zatrudnienie, a także by mogli przyczyniać się do rozwoju społecznego, osobistego, językowego oraz zawodowego.