EVER School, a w pełnej nazwie EVER – European Resource for Values Education to projekt w który ma na celu wspieranie i promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego, wspólnych wartości takich jak wolność, tolerancja i poszanowanie praw człowieka. Biorąc pod uwagę obecny kryzys tożsamości Europy, wybraliśmy podejście porównawcze poprzez refleksję i ponowne przemyślenie gwałtowna przeszłość wojen i podział epoki zimnej wojny w ciągłym porównaniu z Europejska rzeczywistość dzisiaj. Projekt koncentruje się na wspieraniu konkretnych postaw i zachowań, takie jak zaufanie, szacunek dla innych. Naszym celem jest opracowanie programu nauczania w oparciu o kontekst społeczno-historyczny oraz promowaniu wartości gwarantowane przez UE oraz podstawowe prawa człowieka.

Główne moduły objęte kursem to:

 • Różnorodność i migracja
 • Prawa obywatelskie i zdolność obywatela do wprowadzania zmian
 • Środowisko
 • Społeczeństwo i polityka
 • Ekonomia i wzrost
 • Technologia, innowacje i globalizacja.

Konteks naszego projektu wywodzi się ze specyfiki 2018 roku, w którym to projekt został rozpoczęty.  Europa upamiętniała najważniejsze wydarzenia z historii XX wieku, którew dużym stopniu ukształtowały kontekst społeczno-historyczny, w którym obecnie żyjemy:

 • 1918 – Koniec I wojny światowej – powstanie państw narodowych i niepowodzenie w tworzeniu współpracy europejskiej i pokojowe współistnienie
 • 1938/1939 – Początek II wojny światowej
 • 1948 – początek zimnej wojny
 • 1948 – Kongres haski i integracja Europy
 • 1968 Protesty i ruchy na rzecz praw obywatelskich, inwazja na Czechosłowację, student protesty i kampania antysemicka w Polsce.